ดูบทความทำไมต้องเลือก Millennium Cubes

ทำไมต้องเลือก Millennium Cubes

หมวดหมู่: NEWS&EVENT

ทำไมต้องเลือก  Millennium Cubes

 

การสร้างสระน้ำต้องสร้างตามหลักวิชาการและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  มิฉะนั้นคุณภาพของตัวถังสระจะเสื่อมลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  เช่น  สีผิวของสระซีดลงหลังจากติดตั้งไปไม่กี่เดือน  หรือ พื้นผิวด้านในของสระจะเป็นรอยด่างคล้ำเป็นวง ๆ  ซึ่งเหล่านี้เกิดจากผู้ผลิตสระไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ  ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตสระว่ายน้ำ หรือได้นำวัตถุดิบที่เป็นเกรดรีไซเคิลมาใช้ผลิตสระ จึงทำให้น้ำบาดาลดันเข้าหาสระเกิดเป็นปัญหาดังกล่าวเป็นต้น  

นอกเหนือไปจากนี้คุณภาพและความสะอาดของน้ำเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าของสระจะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเราจะต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรง  และเมื่อลูกหลานของเราว่ายน้ำ  เด็ก ๆ ก็จะดื่มหรือสำลักน้ำเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรฐานของน้ำจึงมีความสำคัญอันดับต้น ๆเราจึงต้องดูแลคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด และปราศจากเชื้อโรค   ดังนั้น เราจึงได้คิดค้น วิจัย และ ทดสอบระบบ  ถังกรองน้ำแบบใหม่  ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของน้ำในสระ  และขณะเดียวกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณลงอีกด้วย โดยที่คุณไม่ต้องจ้างช่างมาดูแล ทำความสะอาดสระอีกเลย  

 

เราให้บริการ  ออกแบบ สร้าง สระไฟเบอร์กลาสดังนี้   :

Residential or Commercial Swimming Pool ลูกค้าสามารถเลือกระบบได้หลายแบบ ทั้งระบบ Skimmer และ Overflow ให้เหมาะตรงตามความต้องการ และงบประมาณของท่าน  โดยที่สระ Millennium Cubes ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของน้ำในสระท่านว่าปลอดจากเชื้อโรคจริงๆ ไม่ใช่แค่น้ำใสเท่านั้น และที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนของท่านในการซื้อสารเคมี และค่าจ้างช่างมาทำความสะอาดสระ

Hotel Swimming Pool สระโรงแรมมีความสำคัญมาก เพราะแขกของโรงแรมมีจำนวนมาก มาใช้พร้อมกันและแขกแต่ละท่านใช้สระว่ายน้ำในเวลาที่ต่างกัน  ดังนั้นสระต้องพร้อมสำหรับการงานอยู่ตลอดเวลา ทางโรงแรมจึงต้องควบคุม และรองรับการว่ายน้ำของคนจำนวนมากให้ได้     ถ้าใส่คลอรีน ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงจีงจะสามารถว่ายน้ำได้ โดยเฉพาะ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ต้องอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 และตัวฆ่าเชื้อโรค อยู่ในสระในจำนวนที่พอเหมาะตลอดเวลา Millennium Cubes ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้กับโรงแรม ให้มีน้ำใสเป็นประกายอยู่ตลอดเวลา สามารถรองรับแขกของโรงแรมได้ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง   โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น  ที่สำคัญระบบของเราดูแลง่ายและประหยัดกว่ามาก

School Swimming Pool สระโรงเรียนต้องมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะคุณภาพของน้ำต้องปลอดภัย สำหรับนักเรียน    ดังนั้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำให้ปราศจากเชื้อโรค   จะสร้างความมั่นใจให้กับครู และผู้ปกครองของนักเรียน และต้องพร้อมกับการตรวจสอบสุขอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ต้องอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 และมีตัวฆ่าเชื้ออยู่ในสระในจำนวนที่พอเหมาะตลอดเวลา Millennium Cubes ได้รับความไว้วางใจ ให้สร้างสระว่ายน้ำและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้กับโรงเรียน ให้มีน้ำใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา สามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้จากกระทรวงสาธรณสุข ระบบของ Millennium Cubes สามารถว่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ที่สำคัญดูแลง่าย และประหยัด ไม่ต้องสำรองคลอรีน หรือบุคคลากรในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

Public Swimming Pool  สระสำหรับคอนโดมิเนียม หรือสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก คุณภาพและความสะอาดของน้ำเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก  เพราะผู้อยู่อาศัยมีจำนวนมากอาจมาใช้พร้อมกันหรือใช้สระว่ายน้ำในเวลาที่แตกต่างกัน  ดังนั้นสระต้องพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทางคอนโดจึงต้องควบคุม และรองรับการว่ายน้ำของคนจำนวนมากให้ได้     ถ้าใส่คลอรีน ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงจีงจะสามารถว่ายน้ำได้ โดยเฉพาะ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ต้องอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 และต้องมีตัวฆ่าเชื้อโรค อยู่ในสระในจำนวนที่พอเหมาะตลอดเวลา   และต้องไม่มีกลิ่นคลอรีนรบกวนผู้อยู่อาศัย Millennium Cubes ได้รับความไว้วางใจ ให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้กับอาคารชุดหลาย โครงการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมคูณ ซอยแบริ่ง  36  หรือ At Mine Apartment ซอยสุขุมวิท  51  ฯลฯ  สระของเราสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยให้ว่ายน้ำได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจำกัดใดๆในการว่ายน้ำ ที่สำคัญดูแลรักษาง่ายและประหยัด ไม่มีกลิ่นคลอรีนรบกวนผู้อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำ

14 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 984 ครั้ง

Engine by shopup.com