ดูบทความวิธีการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ (ระบบคลอรีน)

วิธีการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ (ระบบคลอรีน)

หมวดหมู่: NEWS&EVENT

  1. การทำความสะอาดสระ (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง )

-          ช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระออกให้หมด

-          ขัดกระเบื้อง พื้น ผนัง เกรดติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องขัดให้ขาวสะอาด ถ้าหากขัดพื้น ให้ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN

-          ทำความสะอาดบันได สไลด์ กระดานกระโดด  อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

-          ถอดเกรดติ้งออกมาล้างผงซักฟอก 6 เดือนครั้ง หรือล้างเวลาที่สกปรกมาก

 

  1. วิธีการดูดตะกอนในสระ

-          เปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่อง  และปิดวาล์ว SUCTION   ( ก่อนเปิดวาล์ว VACUUM ทุกครั้ง  จะต้องเปิดฝาปิด VACUUM ภายในสระเสียก่อน )

-          เอาสายดูดเสียบกับหัวดูด และด้ามอลูมิเนียมเสียบหัวดูดทิ้งลงในน้ำ  เอาสายดูดตะกอนกรอกน้ำจนเต็มสาย แล้วจึงเสียบเข้ากับหัว VACUUM ข้างสระ  จากนั้นจึงเริ่มดูดตะกอน  ในกรณีที่ VACUUM ไม่ดูด  เนื่องจากมีลมอยู่ในท่อหรือในสายดูด  ต้องทำการไล่ลมออกให้หมดเสียก่อน โดยการกรอกน้ำให้เต็มสายดูดอีกครั้ง

-          เมื่อดูดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ให้ปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่องก่อน จึงเอาฝาปิด VACUUM ในสระ

-          เปิดวาล์วให้ระบบปั้มและเครื่องกรองทำงานตามระบบปกติ

 

  1. การเติมสารเคมี

-          ตรวจเช็คค่า PH และค่าคลอรีนทุกครั้งก่อนการเติมเคมี

-          การเติมเคมี โดยการนำน้ำใส่ถังก่อน แล้วจึงนำเคมีผสมลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน เทให้ทั่วสระ  ส่วนน้ำในระดับที่ลึกให้เทมากกว่าส่วนอื่นๆ  และเทให้ใกล้หัวจ่ายน้ำ เพื่อการกระจายเคมีให้ทั่วสระ

-          เติมคลอรีนและโซดาแอช พร้อมกันได้  ส่วนกรดเกลือต้องเติมห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 

  1. การทำความสะอาดเครื่องกรองโดยการ  BACK WASH

-          ให้ดูที่มาตรวัดความดันที่หน้าเครื่องกรอง หากสูงกว่า 20 PSI. แสดงว่าแผ่นกรองสกปรกต้องทำความสะอาดดังนี้

-          ปิดปั้ม    ปิดวาล์วด้านน้ำเข้าถังกรอง ( วาล์วหน้าปั้ม )    เปิดวาล์ว DRAIN  ใต้ถังกรอง    

-          น้ำเริ่มจะไหลย้อนทาง  เพื่อไล่ความสกปรกออก   ให้ดูความสกปรกจากท่อน้ำทิ้ง หากไม่สามารถมองเห็นได้  ให้ใช้เวลาในการ BACK WASH  ประมาณ 3  นาที )

-          หลังจากทำความสะอาดเครื่องกรองด้วยวิธี BACK  WASH  แล้ว  เมื่อเครื่องกรองสกปรกครั้งต่อไป จะต้องถอดแผ่น  กรองออกมาล้างทุกครั้ง

-          การล้างแผ่นกรอง  ปิดปั้ม  ปิดวาล์วน้ำด้านเข้าและด้านออกของเครื่องกรอง  เปิดวาล์วเดรนน้ำใต้ถังกรอง คลายสกรูไล่อากาศ ที่อยู่ด้านบนของถังกรอง เพื่อให้น้ำไหลออกจากถังกรองเร็วขึ้น

-          เปิดฝาเครื่องกรองออก ถอดแผ่นกรองออกมาล้างทำความสะอาด  โดยใช้น้ำแรงๆ ฉีด และใช้แปรงอ่อนๆช่วยขัดแผ่นกรอง  เมื่อล้างเสร็จแล้วให้นำแผ่นกรองใส่กลับไปอย่างเดิม  เติมผงกรองโดยโรยให้ทั่วแผ่นกรอง และบางส่วนลูบบนแผ่นกรอง แล้วปิดฝาเครื่องกรอง

-          เปิดวาล์วด้านน้ำเข้าเครื่องกรอง  รอจนมีน้ำไหลออกที่รูไล่อากาศ  จึงขันสกรูไล่อากาศให้แน่น

-          ปรับวาล์วต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งปกติ  เปิดปั้มใช้งานตามปกติ 

-          ตรวจสอบความเรียบร้อยและการรั่วซึม

08 มีนาคม 2561

ผู้ชม 1508 ครั้ง

Engine by shopup.com