ดูหน้า

ทำไมต้องเลือกเรา?

ทำไมต้องเลือก Millennium Cubes

 

การสร้างสระน้ำต้องสร้างตามหลักวิชาการและสร้าโดยผู้เชี่ยวชาเท่านั้น มิฉะนั้นคุณภาพของตัวถังสระจะเสื่อมลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น สีผิวของสระซีดลงหลังจากติดตั้งไปไม่กี่เดือน หรือ พื้นผิวด้านในของสระจะเป็นรอยด่างคล้ำเป็นวง ๆ ซึ่งเหล่านี้เกิดจากผู้ผลิตสระไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตสระว่ายน้ำ จึงทำให้น้ำบาดาลดันเข้าหาสระเกิดเป็นปัญหาดังกล่าวเป็นต้น

     นอกเหนือไปจากนี้คุณภาพและความสะอาดของน้ำเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าของสระจะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเราจะต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรง และเมื่อลูกหลานของเราว่ายน้ำ เด็ก ๆ ก็จะดื่มหรือสำลักน้ำเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรฐานของน้ำจึงมีความสำคัญอันดับต้น ๆเราจึงต้องดูแลคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด และปราศจากเชื้อโรค ดังนั้น เราจึงได้คิดค้น วิจัย และ ทดสอบระบบ ถังกรองน้ำแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของน้ำในสระ และขณะเดียวกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณลงอีกด้วย โดยที่คุณไม่ต้องจ้างช่างมาดูแล ทำความสะอาดสระอีกเลย

     เราให้บริการ ออกแบบ สร้าง สระไฟเบอร์กลาสดังนี้ :
     Residential or Commercial Swimming Pool – ลูกค้าสามารถเลือกระบบได้หลายแบบ ทั้งระบบ Skimmer และ Overflow ให้เหมาะตรงตามความต้องการ และงบประมาณของท่าน โดยที่สระ Millennium Cubes ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของน้ำในสระท่านว่าปลอดจากเชื้อโรคจริงๆ ไม่ใช่แค่น้ำใสเท่านั้น และที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนของท่านในการซื้อสารเคมี และค่าจ้างช่างมาทำความสะอาดสระ

     Hotel Swimming Pool สระโรงแรมมีความสำคัญมาก เพราะแขกของโรงแรมมีจำนวนมาก มาใช้พร้อมกันและแขกแต่ละท่านใช้สระว่ายน้ำในเวลาที่ต่างกัน ดังนั้นสระต้องพร้อมสำหรับการงานอยู่ตลอดเวลา ทางโรงแรมจึงต้องควบคุม และรองรับการว่ายน้ำของคนจำนวนมากให้ได้ ถ้าใส่คลอรีน ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงจีงจะสามารถว่ายน้ำได้ โดยเฉพาะ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ต้องอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 และตัวฆ่าเชื้อโรค อยู่ในสระในจำนวนที่พอเหมาะตลอดเวลา Millennium Cubes ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้กับโรงแรม ให้มีน้ำใสเป็นประกายอยู่ตลอดเวลา สามารถรองรับแขกของโรงแรมได้ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญระบบของเราดูแลง่ายและประหยัดกว่ามาก

     School Swimming Pool สระโรงเรียนต้องมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะคุณภาพของน้ำต้องปลอดภัย สำหรับนักเรียน ดังนั้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำให้ปราศจากเชื้อโรค จะสร้างความมั่นใจให้กับครู และผู้ปกครองของนักเรียน และต้องพร้อมกับการตรวจสอบสุขอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ต้องอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 และมีตัวฆ่าเชื้ออยู่ในสระในจำนวนที่พอเหมาะตลอดเวลา Millennium Cubes ได้รับความไว้วางใจ ให้สร้างสระว่ายน้ำและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้กับโรงเรียน ให้มีน้ำใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา สามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้จากกระทรวงสาธรณสุข ระบบของ Millennium Cubes สามารถว่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ที่สำคัญดูแลง่าย และประหยัด ไม่ต้องสำรองคลอรีน หรือบุคคลากรในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

     Public Swimming Pool สระสำหรับคอนโดมิเนียม หรือสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก คุณภาพและความสะอาดของน้ำเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก เพราะผู้อยู่อาศัยมีจำนวนมากอาจมาใช้พร้อมกันหรือใช้สระว่ายน้ำในเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นสระต้องพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทางคอนโดจึงต้องควบคุม และรองรับการว่ายน้ำของคนจำนวนมากให้ได้ ถ้าใส่คลอรีน ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงจีงจะสามารถว่ายน้ำได้ โดยเฉพาะ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ต้องอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 และต้องมีตัวฆ่าเชื้อโรค อยู่ในสระในจำนวนที่พอเหมาะตลอดเวลา และต้องไม่มีกลิ่นคลอรีนรบกวนผู้อยู่อาศัย Millennium Cubes ได้รับความไว้วางใจ ให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ให้กับอาคารชุดหลาย โครงการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมคูณ ซอยแบริ่ง 36 หรือ At Mine Apartment ซอยสุขุมวิท 51 ฯลฯ สระของเราสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยให้ว่ายน้ำได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจำกัดใดๆในการว่ายน้ำ ที่สำคัญดูแลรักษาง่ายและประหยัด ไม่มีกลิ่นคลอรีนรบกวนผู้อยู่อาศัยที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำ


26 กันยายน 2561

ผู้ชม 12716 ครั้ง

Engine by shopup.com